Kontakt

Ta gjerne kontakt!

Post:
 Lilleveien, 1870 Ørje
Lager/møterom adr.: Storgt. 8, 1870 Ørje
E-post: post@markerteater.com
SMS: 47636353

Lyst til å bli medlem? Bli medlem nå!
Betal inn kr. 150 på kontonummer 1050 25 47378. Merk med navn og mobilnummer så får du all informasjon. Alle over 20 år kan bli medlemmer.

Styret for 2015:


Leder: Irene W. Nesset
Nestleder: Lill Halvardsson
Kasserer: Kjersti Braarud
Sekretær: Jon Dehli
Styremedlem: Dag Olav Høgås
Styremedlem: Anneli Sollie
Styremedlem: Thor Mauritzen

Varamedlemmer: Per Braarud og Bjørn Studsrud
Revisorer: Asbjørn Studsrud og Anne Krosby
Valgkomiteen: Hege Johansen, Arne Dehli og Gunn Jensen
Materialforvaltere: Alison Dehli, Kjersti Braarud og Wenche Jensen

Kostymer/Lager:

Kostymelageret til Marker Teaterselskap er i Uttersrudgården, Storgata 8, Ørje.