Historie‎ > ‎

2009: Slusespillet om Engebret Soot

Vandrespillet om kanalbyggeren hadde premiere 18.juni 2009, og ble fremført med slusene og Brugsområdet som spektakulær scene!

Det historiske teaterstykket bygger på et noe omarbeidet manuskript av Ole-Karsten Andersen. Første gang fremført i 1986 og så i 1990. Regien var ved Anders Nilsson fra Østfold Teater. Dette var Marker Teaterselskapets største satsning, både ressursmessig og økonomisk, noensinne! Skuespillet var mulig av stor velvilje fra kommune, næringsliv, samarbeidspartnere  - og ikke minst –en stor og entusiastisk medlemsskare.Spillet ble en stor success. Her følger en historikk om veien frem mot Marker Teaterselskaps oppsetning av det historiske spillet om kanalbyggeren Engebret Soot med premiere juni 2009:

Mai 2007:
Marker teaterselskap tar initiativ til et møte med Marker kommune om å igjen sette opp Slusespillet om Engebret Soot. Teateret legger frem en del forutsettninger for å gjennomføre planene. Blir positivt mottatt. Alternativer til instruktør blir presentert for styret.

Juni 2007:
Søknader til kommune, fylkeskonservator og Østføld fylkeskommune sendes.

August 2007:
Det jobbes med å få lov til å bygge nye tribuner ved nederste sluse. Dette er en forutsetning for at spillet blir noe av. Ser positivt ut til nå. Det arrangeres befaring med fylkeskonservator og viktige samarbeidsparter rundt byggingen av tribuner.

September 2007:
Manusgruppa møtes igjen for å fortsette arbeidet med å klargjøre manuset.
Det lages tegninger av de nye tribunene som skal bygges ved slusene. Grunnen er testet ut. Regelverket for sikkerhet og brukervennlighet sjekkes opp. Tegninger og kalkulasjon av anlegget skal være klart første del av oktober.

Oktober 2007:
Ny befaring i slusene med prosjekterer og kommunen. Avstanden til riksveien (Damholtveien) må avklares. Søknad sendes Statens Veivesen om dispansasjon. Avventer svar. Vi mottar foreløpige tegninger av tribunene.
Det må diskuteres rundt lydteknikkerens plassering/plattform i tribunene og nedgraving av rør som kabler kan strekkes i.

November 2007:
Avtaler med fylkeskonservator om materialbruk på anlegget.
Positivt svar fra Statens Veivesen.

Desember 2007:
Vi mottar ferdige tegninger med budsjett. Budsjettet tas med til kommunestyret, og det bevilges 150.000 i budsjettet for 2008 til tribuneanlegg i slusene.

Januar 2008:
Det jobbes med å lage en byggekomitee for oppstart av arbeidet med anlegget.

Mars 2008:
Midio mars møtes regissør Anders Nilsson fra Østfold Teater styret i teaterselskapet for første gang. Han blir med på befaring i slusene og vi ser filmen fra Spillet om Engebret Soot i 1990. Arbeidet med å bearbeide manuset for 2009 begynner. Egen manusgruppe er satt ned.

April 2008:
Anbudspapirene begynner å bli ferdige. Kommunen legger nå dette ut på anbud og forhåpentligvis har noen mulighet til å ta jobben med å bygge tribunene høsten 2008. Finansieringen av tribunene jobbes det videre med, mangler noe før man kan si at prosjektet er fullfinansiert.

Høsten 2008:
Det jobbes med å fullføre gjennomgangen av manus. Noe strykes, tilføyes og moderniseres.

Januar 2009:
Manus ferdig.

Januar 2009:
Tribuneprosjektet stopper opp pga. avstand til fylkesvei. Dette løses. Prosjektet stoppes igjen pga. feil prosjektering. Grunnen var ikke slik som anntatt. Det må tegnes nytt.

Februar 2009:
Øvingen starter

April 2009:
Byggingen av tribunene er i full gang. Det støpes fundament like før påske. Mye av treverket til tribunene er allerede ferdiglaget på verkstedet til Sandli Bygg As. I tillegg restuareres plattinger og sluseområdet opp betraktelig. Øving pågår.
Kunstutstilling i Bakergården fra 30. april. Tema: Brugsområdet/ sluser

Mai 2009:
Øving til spillet pågår for fullt.
Det bygges iherdig i slusene. Sandli Bygg As restaurerer også sluseporter og plattinger, samt bygger tribune.

Juni 2009:
Slusespillet har premiere 18. juni 2009.

Forestillinger:
  • 18.juni kl. 19 Premiere   UTSOLGT
  • 19.juni kl. 19                    UTSOLGT (Pubkveld på Bruget)
  • 20.juni kl.14                     Få bill. igjen!
  • 20. juni kl.18                    Få bill. igjen!
  • 21.juni kl.16                     UTSOLGT
  • 25.juni kl.19                     UTSOLGT
  • 26.juni kl. 18                    UTSOLGT
  • 28.juni kl. 16.30               UTSOLGT  (Kanalfesten og Turisten ankommer Bruget)    
Det var 1700 billetter solgt til de 8 forestillingene. Marker Teaterselskap takker så mye for den positive responsen og det flotte publikummet!
G

Comments